Вредно ли бросать куренисколько разе не

Вредно ли бросать куренисколько разе не

Кращі з кращих

Людмила Бельмас
начальник управління культури облдержадміністрації, м. Запоріжжя

Регіональна бібліотечна політика:
програма розвитку та шляхи реалізації

Бібліотечна політика, яка відповідно до основних функцій бібліотек є складовою культурної, освітньої та інформаційної політики, не може існувати ізольовано. Головним суб`єктом державної бібліотечної політики на рівні регіону є управління культури обласної державної адміністрації. На нинішньому етапі основні напрямки регіональної бібліотечної політики визначаються входженням нашої держави до світового інформаційного простору та соціально-економічними перетвореннями в країні загалом, і в Запорізькій області зокрема. При цьому головну мету ми вбачаємо у сприянні створенню і функціонуванню системи бібліотечного обслуговування, здатного забезпечити громадянам області максимально швидкий, повний і вільний доступ до інформації.
Основним законодавчим інструментом для реалізації цих завдань є Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та постанова Кабінету Міністрів України "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення публічними бібліотеками". Важливим нормативним актом, який визначає стратегію та організаційну основу створення органами виконавчої влади регіону правових, фінансово-господарських, адміністративно-управлінських умов для забезпечення і всебічного розвитку культури, в тому числі і бібліотек, стала регіональна Програма розвитку культури Запорізької області на 2001-2004 роки. Позитивну роль у вирішенні найболючішої проблеми оновлення книжкових фондів, безперечно, відіграє цільова регіональна програма "Поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року" (бюджет останньої, зокрема в обласних бібліотеках, у 2004 році зріс до 850000 грн.). Зараз завершується робота над обласною Програмою збереження бібліотечних та архівних фондів на період до 2007 року, завдання якої - привернути увагу владних структур, благодійних організацій, бібліотечної спільноти до проблем збереження книжкових фондів. Крім того, бібліотеки області, які ніхто не може замінити в інформаційній діяльності, відіграють значну роль у виконанні більшості регіональних програм: "Відродження та розвиток традицій Запорізького краю", "Охорона та відтворення довкілля", "Молодь Запоріжжя", "Сільське подвір`я" та ін.
Сьогодні в області функціонує 521 публічна бібліотека системи Міністерства культури і мистецтв України, послугами яких користується понад 547 тис. жителів, із них 30 % складають мешканці сільської місцевості. На жаль, в останні роки спостерігається стійка тенденція до зменшення інформаційного потенціалу бібліотек (обсяги книжкових фондів щорічно зменшуються в середньому на 95-100 тис. прим.), і зараз сукупний книжковий фонд складає 7,8 млн. одиниць.
Основний фінансовий тягар щодо забезпечення бібліотек періодичними виданнями та книгами лягає на місцеві органи влади, і вони далеко не завжди успішно справляються з цим завданням. Опікуючись цією проблемою, управління культури підтримало у 2002 році благодійну акцію "Сільська бібліотека", ініційовану ОУНБ ім. О.М. Горького та Запорізькою бібліотечною асоціацією. Саме завдяки їй до книжкових фондів сільських книгозбірень за 2 роки додатково надійшло біля 9 тис. прим. видань. Цього року за підтримки голови обласної державної адміністрації всі бібліотеки регіону отримали популярну енциклопедію В. Супруненка "Запорозький край", і є сподівання, що в найближчому майбутньому наші книгозбірні поповняться ще одним цінним виданням - двохтомною ілюстрованою енциклопедією "Запорізька область".
Комп`ютеризація бібліотек - це ще одна важлива проблема, не вирішивши яку, неможливо говорити про сучасну систему бібліотечного обслуговування регіону. Однак, через фінансові негаразди, а нерідко і через людський фактор (нерозуміння окремими представниками владних структур ролі сучасних інформаційних технологій у забезпеченні вільного доступу користувачів до бібліотечних ресурсів) нам поки що не вдається на адміністративному рівні активно впливати на процес розвитку інформатизації бібліотек області. Тому, на жаль, темпи цієї роботи поки що не відповідають вимогам сьогодення, оскільки технічне оснащення, програмне забезпечення бібліотек, у т.ч. і головної книгозбірні - ОУНБ ім. О.М. Горького, вирішуються через самофінансування (за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг, благодійної допомоги, грантових угод). Для управління культури на найближчий час модернізація бібліотечної справи є пріоритетним напрямком. Зараз розпочинається робота над розробкою відповідної цільовою регіональної програми - Програми розвитку культури Запорізької області на період до 2007 року, важливою складовою якої буде комп'ютеризація бібліотек регіону. Ми дуже розраховуємо на підтримку депутатів обласної ради у вирішенні питання фінансового забезпечення інформатизації бібліотек.
Ефективна діяльність, реалізація програм та творчих планів нереальна без кваліфікованих спеціалістів, і дуже відрадним є те, що саме в бібліотечній сфері регіону ми маємо найстабільніший кваліфікований персонал. Із 1100 працюючих фахівців 70 % мають вищу і середню спеціальну освіту та стаж роботи 15-20 років. Але, на превеликий жаль, в останні роки, в основному через незадоволеність рівнем заробітної плати та втрату престижу професії, спостерігається відтік досвідчених кадрів зі значним стажем роботи, що особливо характерно для обласних бібліотек. Управління культури не може не хвилювати таке становище. З метою збереження спеціалістів ми внесли до фінансових органів свої пропозиції з детальними розрахунками стосовно введення в дію положень частини 5 статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" щодо доплат за вислугу років бібліотечним працівникам. Маємо наміри підтримати рекомендації Міністерства культури і мистецтв України про внесення ОУНБ ім. О.М. Горького до переліку особливо значущих регіональних установ. Змінить ситуацію на краще, безперечно, і встановлення з 2004 р. обласних премій за досягнення у розвитку бібліотечної справи (одна - колективна, дві - індивідуальні).
Нині вже ні в кого немає сумнівів, що необхідно готувати спеціалістів більш високого рівня професійної кваліфікації, і частково це завдання вирішуватиметься з відкриттям Запорізького факультету Київського Національного університету культури і мистецтв.
Серйозного укріплення потребує матеріально-технічна база бібліотек області, і хоча за існуючих обсягів фінансування сьогодні не вдається суттєво впливати на її корінне поліпшення, все ж у проекті регіональної Програми розвитку культури Запорізького краю на період до 2007 року ми намагаємося закласти позиції, пов`язані з підтримкою в нормальному робочому стані, передусім, провідних книгозбірень.
Важливим, мабуть, є й розуміння того, що не лише влада несе відповідальність за регіональну культурну політику та стан бібліотек і бібліотечного обслуговування у регіоні, а і те, що цим питанням має опікуватися вся місцева громадськість, бо саме висока повага громади до бібліотек, розуміння населенням їхньої ролі у розвитку регіону, всіх соціальних груп і структур - запорука успішної реалізації бібліотечної політики.

Источник: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3537

Вредно ли бросать куренисколько разе не

Вредно ли бросать куренисколько разе не

Комментарии

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Отёки глаз при болезни почек